Lượt truy cập: 12648820
Người online: 213

Họ và tên: Sùng A Hồng

Tên thường gọi: Sùng A Hồng

Ngày sinh: 5/12/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo , Điện Biên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 10/10/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không