Lượt truy cập: 12410422
Người online: 218

Họ và tên: Vi Thị Hương

Tên thường gọi: Vi Thị Hương

Ngày sinh: 23/1/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Lào

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng Cơi, thị xã Sơn La , Sơn La

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 8/7/2011

Nơi ứng cử: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không