Lượt truy cập: 12640433
Người online: 215

Họ và tên: Dương Ngọc Ngưu

Tên thường gọi: Dương Ngọc Ngưu

Ngày sinh: 14/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/6/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không