Lượt truy cập: 14086125
Người online: 81

Họ và tên: Quàng Thị Vân

Tên thường gọi: Quàng Thị Vân

Ngày sinh: 20/4/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơ-mú

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Pá Khoang, huyện Điện Biên , Điện Biên

Trình độ chuyên môn: Đại học Y

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bác sĩ Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 19/5/2019

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không