Lượt truy cập: 14266725
Người online: 72

Họ và tên: Trần Văn Sơn

Tên thường gọi: Trần Văn Sơn

Ngày sinh: 1/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 19/5/1995

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không