Lượt truy cập: 13796460
Người online: 738

Họ và tên: Lò Thị Luyến

Tên thường gọi: Lò Thị Luyến

Ngày sinh: 2/2/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Bản Ban, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp, Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 30/1/2002

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2016