Lượt truy cập: 14615955
Người online: 129

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 12/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày vào đảng: 19/5/2003

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không