Lượt truy cập: 14862245
Người online: 85

Họ và tên: Giàng A Chu

Tên thường gọi: Giàng A Chu

Ngày sinh: 26/11/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/5/1983

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Mù Cang Chải, khóa XV, XVI; Tỉnh Yên Bái khóa XIV, XVI