Lượt truy cập: 12620713
Người online: 151

Họ và tên: Dương Văn Thống

Tên thường gọi: Dương Văn Thống

Ngày sinh: 7/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Cử nhân Lịch sử Đảng; Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 26/4/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII