Lượt truy cập: 12655323
Người online: 130

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Ngày sinh: 6/6/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Thành, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 23/9/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không