Lượt truy cập: 12652913
Người online: 145

Họ và tên: Đặng Thị Kim Liên

Tên thường gọi: Đặng Thị Kim Liên

Ngày sinh: 12/3/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên , Yên Bái

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ : Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Lục Yên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nông dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 8/10/2006

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không