Lượt truy cập: 12639350
Người online: 89

Họ và tên: Nguyễn Công Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Công Bình

Ngày sinh: 10/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 8/7/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không