Lượt truy cập: 12639549
Người online: 113

Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp (ngành trồng trọt)

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

Ngày vào đảng: 13/9/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh(1999-2004; 2004-2011)

Phụ chú: Từ tháng 9/2011 chuyển sinh hoạt sang ĐBQH tỉnh Yên Bái