Lượt truy cập: 12655439
Người online: 85

Họ và tên: Phùng Quốc Hiển

Tên thường gọi: Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 6/4/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/10/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không