Lượt truy cập: 12504836
Người online: 200

Họ và tên: Giàng A Chu

Tên thường gọi: Giàng A Chu

Ngày sinh: 26/11/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng dân tộc - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 24/3/1983

Nơi ứng cử: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không