Lượt truy cập: 14098333
Người online: 75

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Vân

Ngày sinh: 27/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nông dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 20/4/2006

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không