Lượt truy cập: 14635461
Người online: 144

Họ và tên: Dương Văn Thống

Tên thường gọi: Dương Văn Thống

Ngày sinh: 7/12/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lịch sử, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Yên Bái

Ngày vào đảng: 26/4/1991

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016