Lượt truy cập: 14266666
Người online: 77

Họ và tên: Đinh Đăng Luận

Tên thường gọi: Đinh Đăng Luận

Ngày sinh: 25/8/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái , Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 3/4/1994

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2011-2016