Lượt truy cập: 14265620
Người online: 142

Họ và tên: Lê Thị Nguyệt

Tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt

Ngày sinh: 2/6/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nicaragoa

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2004-2011