Lượt truy cập: 13973028
Người online: 29

Họ và tên: Trần Hồng Hà

Tên thường gọi: Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 2/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 9/12/1994

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không