Lượt truy cập: 12626246
Người online: 225

Họ và tên: Hồ Thị Thủy

Tên thường gọi: Hồ Thị Thủy

Ngày sinh: 30/10/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 25/11/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIV, XV