Lượt truy cập: 12650334
Người online: 161

Họ và tên: Trần Hồng Hà

Tên thường gọi: Trần Hồng Hà

Ngày sinh: 2/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 9/12/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không