Lượt truy cập: 12410363
Người online: 186

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày sinh: 1/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội

Nơi ứng cử: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không