Lượt truy cập: 12639345
Người online: 87

Họ và tên: Nguyễn Thế Trường

Tên thường gọi: Nguyễn Thế Trường

Ngày sinh: 1/4/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cao Phong, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật, Kỹ sư Đô thị

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 4/10/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, XV