Lượt truy cập: 12640677
Người online: 312

Họ và tên: Ngô Văn Dụ

Tên thường gọi: Ngô Văn Dụ

Ngày sinh: 21/12/1947

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày vào đảng: 10/3/1969

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không