Lượt truy cập: 12652821
Người online: 249

Họ và tên: Lê Thị Nguyệt

Tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt

Ngày sinh: 2/6/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/2/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không