Lượt truy cập: 13155831
Người online: 208

Họ và tên: Trần Văn Tiến

Tên thường gọi: Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 28/7/1993

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không