Lượt truy cập: 14430280
Người online: 68

Họ và tên: Trần Văn Tiến

Tên thường gọi: Trần Văn Tiến

Ngày sinh: 5/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 28/7/1993

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016