Lượt truy cập: 14098310
Người online: 71

Họ và tên: Phùng Thị Thường

Tên thường gọi: Phùng Thị Thường

Ngày sinh: 4/8/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Nhân viên Ban Chính sách, pháp luật, Liên Đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên Đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 1/5/2019

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không