Lượt truy cập: 14266728
Người online: 70

Họ và tên: Lưu Đức Long

Tên thường gọi: Lưu Đức Long

Ngày sinh: 23/5/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 29/9/1997

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2004-2011