Lượt truy cập: 14107020
Người online: 92

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Lan

Tên thường gọi: Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày sinh: 6/5/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 17/6/1995

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016