Lượt truy cập: 14266714
Người online: 68

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tên thường gọi: Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 19/11/1979

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1999-2004