Lượt truy cập: 14266739
Người online: 76

Họ và tên: Phạm Tất Thắng

Tên thường gọi: Phạm Tất Thắng

Ngày sinh: 9/9/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philíppin, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội

Nơi làm việc: Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/3/1996

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không