Lượt truy cập: 12703459
Người online: 126

Họ và tên: Lưu Thành Công

Tên thường gọi: Lưu Thành Công

Ngày sinh: 14/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 2/7/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không