Lượt truy cập: 12705317
Người online: 128

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 6/8/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 30/10/1972

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không