Lượt truy cập: 12648776
Người online: 186

Họ và tên: Phạm Tất Thắng

Tên thường gọi: Phạm Tất Thắng

Ngày sinh: 9/9/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xã hội học, Cử nhân Luật, Cử nhân Sinh học-Kỹ thuật nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 30/3/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không