Lượt truy cập: 12705257
Người online: 125

Họ và tên: Hồ Trọng Ngũ

Tên thường gọi: Hoàng Trọng

Ngày sinh: 12/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm 5, xã Đại Nài, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp, Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/3/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không