Lượt truy cập: 14266778
Người online: 80

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày sinh: 16/5/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học, Cử nhân Xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Mang Thít

Ngày vào đảng: 1/6/1998

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2011-2016