Lượt truy cập: 14094735
Người online: 67

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh

Ngày sinh: 19/10/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 2/6/2005

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016