Lượt truy cập: 14635347
Người online: 343

Họ và tên: Trần Văn Rón

Tên thường gọi: Trần Văn Rón

Ngày sinh: 1/11/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 16/11/1981

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016