Lượt truy cập: 14862267
Người online: 85

Họ và tên: Lưu Thành Công

Tên thường gọi: Lưu Thành Công

Ngày sinh: 14/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 2/7/1989

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không