Lượt truy cập: 14628942
Người online: 129

Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Cao - trung quản lý hành chính nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nơi làm việc: Ủy ban Dân tộc

Ngày vào đảng: 13/9/1986

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Tuyên Quang khóa XIII, XIV