Lượt truy cập: 14265622
Người online: 143

Họ và tên: Hoàng Bình Quân

Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân

Ngày sinh: 16/6/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày vào đảng: 30/1/1984

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XI,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không