Lượt truy cập: 12639437
Người online: 105

Họ và tên: Nguyễn Sáng Vang

Tên thường gọi: Nguyễn Sáng Vang

Ngày sinh: 18/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Tuyên Quang

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày vào đảng: 21/5/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tuyên khóa III (1985-1989), tỉnh Tuyên Quang khóa XV, XVI, XVII