Lượt truy cập: 12629003
Người online: 95

Họ và tên: Ma Thị Thúy

Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

Ngày sinh: 3/10/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp ngành trồng trọt

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không