Lượt truy cập: 12652093
Người online: 86

Họ và tên: Hoàng Bình Quân

Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân

Ngày sinh: 16/6/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày vào đảng: 30/1/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không