Lượt truy cập: 13829645
Người online: 192

Họ và tên: Hứa Thị Hà

Tên thường gọi: Hứa Thị Hà

Ngày sinh: 18/7/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 30/8/2013

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không