Lượt truy cập: 14474133
Người online: 153

Họ và tên: Hứa Thị Hà

Tên thường gọi: Hứa Thị Hà

Ngày sinh: 18/7/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 30/8/2013

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không