Lượt truy cập: 14266692
Người online: 91

Họ và tên: Ma Thị Thúy

Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

Ngày sinh: 3/10/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không