Lượt truy cập: 14266022
Người online: 37

Họ và tên: Âu Thị Mai

Tên thường gọi: Âu Thị Mai

Ngày sinh: 25/3/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Chay

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 5/8/2006

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không