Lượt truy cập: 12641245
Người online: 693

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn

Ngày sinh: 8/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH kiêm nhiệm tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 28/6/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không