Lượt truy cập: 12626228
Người online: 213

Họ và tên: Trần Trí Dũng

Tên thường gọi: Trần Trí Dũng

Ngày sinh: 20/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnhTrà Vinh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIII

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày vào đảng: 26/3/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016